• Polski
 • English

Prace projektowe wykonane po 2002 roku

 1. Orzeczenie nt. przyczyn uszkodzeń pinakli Kościoła św. Antoniego w Pieszycach. Lipiec 2002.

 2. Ekspertyza budowlana stanu technicznego XIX-wiecznej kamienicy przy ul. Łokietka 11 we Wrocławiu. Listopad 2002.

 3. Projekt zabezpieczenia latarni i kopuły kościoła pocysterskiego w Owińskach k.Poznania. Styczeń 2003.

 4. Ekspertyza konserwatorsko - budowlana zabytkowego pałacu w Samborowicach, gm. Przeworno. Luty 2003.

 5. Projekt budowlany naprawy i wzmocnienia filarów i ścian obwodowych Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. Lipiec 2003.

 6. Projekt budowlany remontu i adaptacji kamienicy z XIX w. przy ul. W. Łokietka 11 we Wrocławiu na siedzibę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Lipiec 2003.

 7. Projekt budowlano - konserwatorski remontu i konserwacji gotyckiego kościoła franciszkanów pw. św. Piotra i Pawła w Brzegu. Lipiec 2003.

 8. Orzeczenie stanu technicznego drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Michalicach, powiat Namysłów. Wrzesień 2003.

 9. Ekspertyza techniczna wraz z programem konserwatorskim kościoła gotyckiego Galerii EL w Elblągu. Październik 2003.

 10. Projekt budowlany rewaloryzacji zabytkowych stodół (nr 1 i nr 2) w Dubiniu, powiat Rawicz. Październik 2003.

 11. Projekt budowlano - konserwatorski remontu drewnianego kościoła poewangelickiego w Miejskiej Górce, powiat Rawicz. Październik 2003.

 12. Projekt budowlano - konserwatorski zachowania ścian budynków starej Fabryki Odlewów Żeliwnych w Śremie. Grudzień 2003.

 13. Program budowlano - konserwatorski rehabilitacji Założenia Pałacowego Hatzfeldtów w Żmigrodzie. Marzec 2003.

 14. Projekt budowlany (branża konstrukcyjna) remontu XIX-wiecznej kamienicy mieszczańskiej przy ul. Odrzańskiej 6 we Wrocławiu. Czerwiec 2004.

 15. Projekt budowlany wzmocnienia zagrożonego awarią sklepienia w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu, powiat Piła. Lipiec 2004.

 16. Projekt budowlany remontu i adaptacji dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie na Muzeum Ziemi Wschowskiej. Wrzesień 2004.

 17. Projekt budowlano – konserwatorski remontu drewnianego kościoła pw. św. Jacka w Miechowej, powiat Kluczbork. Wrzesień 2004.

 18. Projekt budowlano – wykonawczy wzmocnienia konstrukcji pałacu w Orsku, gmina Rudna. Październik 2004.

 19. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku Muzeum Miejskiego w Elblągu wraz z programem konserwatorskim. Październik 2004.

 20. Projekt wzmocnienia kopuły XVIII-wiecznego pocysterskiego kościoła w Owińskach k. Poznania. Październik 2004.

 21. Projekt budowalno – konserwatorski naprawy i wzmocnienia drewnianego kościoła w Sierakowie, powiat Międzychód. Listopad 2004.

 22. Ekspertyza stanu technicznego zespołu zachowanych obiektów Obozu Pracy Gross-Rosen (Rogoźnica k. Świdnicy) wraz z inwentaryzacją budowlaną podstawowych elementów zespołu. Grudzień 2004.

 23. Projekt remontu dachów kościoła i klasztoru pobernardyńskiego w Grodzisku Wielkoposkim. Luty 2005.

 24. Ocena stanu technicznego wraz z analizą możliwości rewaloryzacji pozostałości świątyni Repit w Athribis, Górny Egipt. Kwiecień 2005.

 25. Ekspertyza oraz projekt budowlano – konserwatorski remontu zabytkowego „Monopteru” na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy. Czerwiec 2005.

 26. Ekspertyza techniczna spichlerza w Ptaszkowie, powiat Grodzisk Wielkopolski. Lipiec 2005.

 27. Projekt wykonawczy konstrukcji wieży wraz z projektem podwieszenia sklepienia prezbiterium kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Brzegu. Lipiec 2005.

 28. Aktualizacja ekspertyzy technicznej korpusu głównego pałacu w Rogalinie. Lipiec 2005.

 29. Projekt budowlano – konserwatorski remontu sklepienia zabytkowej kaplicy cmentarnej w Trzemesznie. Sierpień 2005.

 30. Projekt budowlano - konserwatorski adaptacji na hotel pałacu w Stradomi Wierzchniej, powiat Syców. Sierpień 2005.

 31. Ekspertyza oraz projekt wzmocnienia i konserwacji konstrukcji murów obwodowych oraz baszty zamku we Wleniu. Grudzień 2005.

 32. Projekt budowlany (branża konstrukcyjna) remontu i adaptacji na hotel obiektów Założenia Pałacowego w Wojanowie, powiat Jelenia Góra (w trakcie opracowania) – projekt prowadzony od stycznia 2005.

 33. Ekspertyza stanu technicznego z programem konserwacji konstrukcyjnej i inwentaryzacja budowlana murowanego mostu północnego Założenia Pałacowego w Leśnicy. Wrzesień 2005.

 34. Projekt budowlano – konserwatorski remontu ścian zewnętrznych budynku Ratusza w Jarocinie. Listopad 2005.

 35. Ekspertyza stanu technicznego wraz z programem konserwatorskim budynku plebanii Parafii Rzymskokatoliskiej Wniebowzięcia NMP w Słupie, powiat jaworski. Grudzień 2005.

 36. Projekt hali warsztatowej w Athribis k. Sohag, Górny Egipt. Styczeń 2006.

 37. Projekt odtworzenia historycznego układu portyku Panteonu w Dobrzycy, powiat pleszewski. Luty 2006.

 38. Ekspertyza stanu technicznego wraz z programem konserwatorskim kamienicy przy ul. Tumskiej 2 w Gnieźnie. Kwiecień 2006.

 39. Ekspertyza stanu technicznego murów w kwartale ul. Garncarskiej, Długiej i Kotlarskiej w Głogowie. Kwiecień 2006.

 40. Projekt rewaloryzacji XVI wiecznego kościoła gotyckiego pw. św. Mikołaja w Owińskach. Maj 2006.

 41. Projekt remontu i konserwacji mostu nad fosą Zamku w Kórniku, powiat poznański. Maj 2006.

 42. Projekt budowlany remontu dawnej oficyny dworskiej w Rudkach, powiat szamotulski. Październik 2006.

 43. Projekt budowlany prac zabezpieczających kościół pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie, województwo kujawsko-pomorskie. Grudzień 2006.

 44. Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej adaptacji zabytkowego spichlerza przy ul. Menniczej 24/25 we Wrocławiu na budynek hotelowo-apartamentowy. Grudzień 2006.

 45. Projekt budowlano-konserwatorski remontu kościoła pw. Św. Sebastiana w Kłodawie, powiat kolski. Grudzień 2006.

 46. Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej rozbudowy i modernizacji obiektów Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. Grudzień 2006.

 47. Projekt budowlany remontu kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie, powiat jaworski. Styczeń 2007.

 48. Projekt budowlano-konserwatorski remontu kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Księginicach Małych, powiat wrocławski. Kwiecień 2007.

 49. Projekt budowlano-konserwatorski remontu kościoła pw. Św. Marcina w Ujeździe Górnym, powiat średzki. Maj 2007.

 50. Projekt budowlany remontu obiektu poobozowego tzw. „Blaupunktu” na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, powiat świdnicki. Październik 2007.

 51. Projekt budowlano-konserwatorski remontu konstrukcji kościoła pw. WNMP w Rosochatej, powiat legnicki. Listopad 2007.

 52. Projekt budowlano-wykonawczy remontu elewacji i dachów wschodniej pierzei Rynku w Oławie, województwo dolnośląskie. Grudzień 2007.

 53. Projekt budowlany remontu kościoła pw. M.B. Częstochowskiej w Lubinie, województwo dolnośląskie. Grudzień 2007.

 54. Projekt budowlany stabilizacji ruin Zamku we Wleniu, powiat lwówecki. Grudzień 2007.

 55. Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej ratowniczych prac Zamku w Sobótce Górce, powiat wrocławski. Grudzień 2007.

 56. Projekt budowlano-konserwatorski remontu konstrukcji kościoła pw. Dobrego Pasterza w Budziszowie Wielkim, powiat jaworski. Styczeń 2008.

 57. Projekt budowlany remontu konstrukcji kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie, powiat pilski. Maj 2008.

 58. Projekt budowlano-konserwatorski wzmocnienia konstrukcji kościoła pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich, woj. dolnośląskie. Maj 2008.

 59. Projekt budowlany konserwacji i wzmocnienia zachowanych fragmentów kamiennych murów obronnych Jawora, woj. dolnośląskie. Czerwiec 2008.

 60. Projekt budowlany remontu dachu kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie, powiat namysłowski. Lipiec 2008.

 61. Projekt budowlany remontu elewacji i adaptacji części pomieszczeń zespołu klasztornego w Kłodawie, powiat kolski. Lipiec 2008.

 62. Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej rozbudowy i przebudowy budynku klasztornego Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy ul. św. Marcina 12 we Wrocławiu. Wrzesień 2008.

 63. Ekspertyza stanu technicznego gotyckiego kamiennego mostu św. Jana w Kłodzku, woj. dolnośląskie. Wrzesień 2008.

 64. Koncepcja funkcjonalno-użytkowa adaptacji dawnego kina „Odra” w Oławie na Centrum Współpracy Europejskiej. Październik 2008.

 65. Projekt budowlany remontu i przebudowy obiektu wypoczynkowego Politechniki Wrocławskiej przy ul. Muzealnej 5 w Szklarskiej Porębie, powiat jeleniogórski. Październik 2008.

 66. Projekt budowlany remontu konstrukcji kościoła pw. M.B. Bolesnej w Tymowej, powiat lubiński. Październik 2008.

 67. Ekspertyza stanu technicznego ruin Zamku w Miliczu, woj. dolnośląskie. Październik 2008.

 68. Projekt budowlany renowacji mostu gotyckiego św. Jana w Kłodzku. Listopad 2008.

 69. Ekspertyza techniczna ruin kościoła farnego w Gubinie, powiat krośnieński. Listopad 2008.

 70. Projekt zabezpieczeń konstrukcyjnych i odtworzenia dachu pałacu w Warcie Bolesławieckiej, powiat bolesławiecki. Grudzień 2008.

 71. Koncepcja Centrum Kongresowo-Kulturalnego w klasztorze w Wągrowcu, województwo wielkopolskie. Grudzień 2008.

 72. Koncepcja Centrum Kulturalno-Turystycznego Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, powiat wałbrzyski. Luty 2009.

 73. Projekt budowlano-konserwatorski remontu dachów budynków Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, powiat kłodzki. Marzec 2009.

 74. Koncepcja rewitalizacji zamku w Ząbkowicach Śląskich. Marzec 2009.

 75. Projekty budowlane remontów i rekonstrukcji obiektów Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy, powiat świdnicki. Kwiecień 2009.

 76. Projekt budowlany budynku hotelowo-konferencyjnego na terenie zespołu pałacowego w Dobrzycy, powiat pleszewski. Wrzesień 2009.

 77. Projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego budynku bramnego Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, powiat wałbrzyski. Listopad 2009.

 78. Projekt budowlany przebudowy Ośrodka Kultury w Oławie. Grudzień 2009.

 79. Studium przedprojektowe obiektów EnergiaPro przy ul. Trzebnickiej we Wrocławiu. Grudzień 2009.

 80. Projekt rewaloryzacji obiektów założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu, powiat jeleniogórski. Grudzień 2009.

 81. Projekt budowlany branży konstrukcyjnej rekonstrukcji bryły dawnego kościoła karmelitów bosych w Nowym Wiśniczu, powiat bocheński. Grudzień 2009.

 82. Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej remontu i przebudowy na kompleks hotelowo-konferencyjny Zamku i Oficyny w Sobótce Górce, powiat wrocławski. Luty 2010.

 83. Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej budynku basenowo-rekreacyjnego kompleksu hotelowo-konferencyjnego w Sobótce Górce, powiat wrocławski. Luty 2010.

 84. Projekt budowlano-konserwatorski remontu konstrukcji kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Rąbiniu, powiat kościański. Maj 2010.

 85. Projekty budowlane branży konstrukcyjnej obiektów centrum hotelowego w Zamku w Sobótce-Górce, powiat wrocławski. Maj 2010.

 86. Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy obiektów Sanktuarium Maryjnego w Kodniu, powiat bialski. Luty 2010.

 87. Projekt budowlano-konserwatorski remontu dachu Dworu w Koszutach, powiat średzki. Październik 2010.

 88. Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej remontu i przebudowy na kompleks hotelowo-konferencyjny Zamku i Oficyny w Sobótce-Górce, powiat wrocławski. Październik 2010.

 89. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i adaptacji części budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, powiat kłodzki. Grudzień 2010.

 90. Projekt budowlano-konserwatorski remontu i przebudowy pałacu w Warcie Bolesławieckiej, powiat bolesławiecki. Grudzień 2010.

 91. Projekty budowlane rewaloryzacji zabytkowych obiektów założenia parkowego w Bukowcu, powiat jeleniogórski. Grudzień 2010.

 92. Projekt budowlano-konserwatorski remontu i przebudowy obiektów dawnego założenia klasztornego w Kłodawie, powiat kolski. Luty 2011.

 93. Projekt budowlano-konserwatorski remontu kościoła pw. św. Mikołaja w Owińskach, powiat poznański. Kwiecień 2011.

 94. Projekt wykonawczy III etapu zabezpieczenia ruin Zamku we Wleniu, powiat lwówecki. Kwiecień 2011.

 95. Ekspertyzy techniczne dotyczące zabytkowych budynków przy ul. Nadbrzeżnej 12 i Listopadowej 7 w Bogatyni, powiat zgorzelecki. Sierpień 2011.

 96. Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej budynku basenowo-rekreacyjnego kompleksu hotelowo-konferencyjnego w Sobótce-Górce, powiat wrocławski. Wrzesień 2011.

 97. Opinia techniczna dotycząca spękań sklepień Bazyliki w Krzeszowie, powiat kamiennogórski. Wrzesień 2011.

 98. Projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczenia reliktów sukiennic na Rynku Starego Miasta w Głogowie, w trakcie opracowania.

 99. Projekt budowlano-konserwatorski remontu kościoła w Witoszowie Dolnym, powiat świdnicki. Listopad 2011.

 100. Projekt budowlany Centrum Kulturalno-Kongresowego w dawnej kopalni "Witold" w Boguszowie-Gorcach, powiat wałbrzyski. Grudzień 2011.

 101. Projekt budowlany adaptacji dawnych pomieszczeń stajni koszarów wojskowych w Oławie przy ul. 3 Maja. Styczeń 2012.

 102. Projekt budowlany przebudowy na hotel zamku w Gniewie, powiat tczewski. Czerwiec 2012.

 103. Projekt budowlano-konserwatorski remontu kolegiaty w Choczu, powiat pleszewski. Lipiec 2012.

 104. Projekty budowlano-wykonawcze stabilizacji i przekrycia dawnych sukiennic na Rynku Starego Miasta w Głogowie. Październik 2012.

 105. Projekt budowlano-konserwatorski remontu dawnego pałacu infułatów w Choczu, powiat pleszewski. Listopad 2012.

 106. Projekty budowlano-konserwatorskie remontu dawnej bastei wschodniej oraz wieży bramnej Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, powiat wałbrzyski. Grudzień 2012.

 107. Projekty budowlano-konserwatorskie remontu obiektów założenia pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim, powiat ząbkowicki. Grudzień 2012.

 108. Projekt budowlano-konserwatorski rekonstrukcji wieży kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu, powiat nowosolski. Luty 2013.

 109. Projekt budowlano-konserwatorski przebudowy dachu monumentalnego pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim, powiat ząbkowicki. Wrzesień 2013.

 110. Projekt budowlano-konserwatorski remontu zagrożonej konstrukcji XIV-wiecznego kościoła Narodzenia NMP w Chotkowie, powiat żagański. Wrzesień 2013.

 111. Projekt budowlano-konserwatorski remontu i przebudowy pałacu w Bukowcu, powiat jeleniogórski. Wrzesień 2013.

 112. Projekt budowlano-konserwatorski remontu elewacji bazyliki Nawiedzenia NMP w Wambierzycach, powiat kłodzki. Wrzesień 2013.

 113. Projekt budowlany przebudowy zabytkowego budynku stajni z wozownią i domem stangreta zespołu pałacowo-parkowego w Rozbitku, powiat międzychodzki. Październik 2013.

 114. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy zabytkowego budynku nr 7 kompleksu pałacowego w Krzyżowej, powiat świdnicki. Październik 2013.

 115. Projekt budowlany i wykonawczy branży konstrukcyjnej remontu i przebudowy na cele kulturalno-szkoleniowe zabytkowego dworu w Sufczynie, powiat otwocki. Październik 2013.

 116. Projekt rewaloryzacji cmentarza żydowskiego przy ul. Cichej w Oławie. Grudzień 2013.

 117. Ekspertyza stanu technicznego wraz z projektem zabezpieczeń miejsc grożących katastrofą budowlaną na zamku w Kędzierzynie-Koźlu. Styczeń 2014.