Prace projektowe

Grodzisk Wielkopolski

Projekt remontu dachów kościoła i klasztoru pobernardyńskiego w Grodzisku Wielkoposkim. Luty 2005.

Athribis

Ocena stanu technicznego wraz z analizą możliwości rewaloryzacji pozostałości świątyni Repit w Athribis, Górny Egipt. Kwiecień 2005.

Dobrzyca

Ekspertyza oraz projekt budowlano – konserwatorski remontu zabytkowego „Monopteru” na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy. Czerwiec 2005.

Ptaszków

Ekspertyza techniczna spichlerza w Ptaszkowie, powiat Grodzisk Wielkopolski. Lipiec 2005.

Brzeg

Projekt wykonawczy konstrukcji wieży wraz z projektem podwieszenia sklepienia prezbiterium kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Brzegu. Lipiec 2005.

Rogalin

Aktualizacja ekspertyzy technicznej korpusu głównego pałacu w Rogalinie. Lipiec 2005.

Trzemeszyn

Projekt budowlano – konserwatorski remontu sklepienia zabytkowej kaplicy cmentarnej w Trzemesznie. Sierpień 2005.

Stradomia Wierzchna

Projekt budowlano – konserwatorski adaptacji na hotel pałacu w Stradomi Wierzchniej, powiat Syców. Sierpień 2005.

Wleń

Ekspertyza oraz projekt wzmocnienia i konserwacji konstrukcji murów obwodowych oraz baszty zamku we Wleniu. Grudzień 2005.

Wojanów

Projekt budowlany (branża konstrukcyjna) remontu i adaptacji na hotel obiektów Założenia Pałacowego w Wojanowie, powiat Jelenia Góra (w trakcie opracowania) – projekt prowadzony od stycznia 2005.

Leśnica

Ekspertyza stanu technicznego z programem konserwacji konstrukcyjnej i inwentaryzacja budowlana murowanego mostu północnego Założenia Pałacowego w Leśnicy. Wrzesień 2005.

Jarocin

Projekt budowlano – konserwatorski remontu ścian zewnętrznych budynku Ratusza w Jarocinie. Listopad 2005.

Słup

Ekspertyza stanu technicznego wraz z programem konserwatorskim budynku plebanii Parafii Rzymskokatoliskiej Wniebowzięcia NMP w Słupie, powiat jaworski. Grudzień 2005.

Athribis k. Sohag

Projekt hali warsztatowej w Athribis k. Sohag, Górny Egipt. Styczeń 2006

Dobrzyca

Projekt odtworzenia historycznego układu portyku Panteonu w Dobrzycy, powiat pleszewski. Luty 2006.

Gniezno

Ekspertyza stanu technicznego wraz z programem konserwatorskim kamienicy przy ul. Tumskiej 2 w Gnieźnie. Kwiecień 2006.

Głogów

Ekspertyza stanu technicznego murów w kwartale ul. Garncarskiej, Długiej i Kotlarskiej w Głogowie. Kwiecień 2006.

Owińska

Projekt rewaloryzacji XVI wiecznego kościoła gotyckiego pw. św. Mikołaja w Owińskach. Maj 2006.

Kórnik

Projekt remontu i konserwacji mostu nad fosą Zamku w Kórniku, powiat poznański. Maj 2006.

Rudki

Projekt budowlany remontu dawnej oficyny dworskiej w Rudkach, powiat szamotulski. Październik 2006.

Mogilno

Projekt budowlany prac zabezpieczających kościół pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie, województwo kujawsko-pomorskie. Grudzień 2006.

Wrocław

Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej adaptacji zabytkowego spichlerza przy ul. Menniczej 24/25 we Wrocławiu na budynek hotelowo-apartamentowy. Grudzień 2006.

Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej rozbudowy i modernizacji obiektów Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. Grudzień 2006.

Kłodawa

Projekt budowlano-konserwatorski remontu kościoła pw. Św. Sebastiana w Kłodawie, powiat kolski. Grudzień 2006.

Słup

Projekt budowlany remontu kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie, powiat jaworski. Styczeń 2007

Księginice Małe

Projekt budowlano-konserwatorski remontu kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Księginicach Małych, powiat wrocławski. Kwiecień 2007

Ujazd Górny

Projekt budowlano-konserwatorski remontu kościoła pw. Św. Marcina w Ujeździe Górnym, powiat średzki. Maj 2007

Rogoźnica

Projekt budowlany remontu obiektu poobozowego tzw. „Blaupunktu” na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, powiat świdnicki. Październik 2007

Rosochata

Projekt budowlano-konserwatorski remontu konstrukcji kościoła pw. WNMP w Rosochatej, powiat legnicki. Listopad 2007

Oława

Projekt budowlano-wykonawczy remontu elewacji i dachów wschodniej pierzei Rynku w Oławie, województwo dolnośląskie. Grudzień 2007

Lubin

Projekt budowlany remontu kościoła pw. M.B. Częstochowskiej w Lubinie, województwo dolnośląskie. Grudzień 2007

Wleń

Pojekt budowlany stabilizacji ruin Zamku we Wleniu, powiat lwówecki. Grudzień 2007

Sobótka-Górka

Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej ratowniczych prac Zamku w Sobótce Górce, powiat wrocławski. Grudzień 2007

Budziszów Wielki

Projekt budowlano-konserwatorski remontu konstrukcji kościoła pw. Dobrego Pasterza w Budziszowie Wielkim, powiat jaworski. Styczeń 2008

Morzewo

Projekt budowlany remontu konstrukcji kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie, powiat pilski. Maj 2008

Ząbkowice Śląskie

Projekt budowlano-konserwatorski wzmocnienia konstrukcji kościoła pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich, woj. dolnośląskie. Maj 2008

Jawor

Projekt budowlany konserwacji i wzmocnienia zachowanych fragmentów kamiennych murów obronnych Jawora, woj. dolnośląskie. Czerwiec 2008

Przeczów

Projekt budowlany remontu dachu kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie, powiat namysłowski. Lipiec 2008

Kłodawa

Projekt budowlany remontu elewacji i adaptacji części pomieszczeń zespołu klasztornego w Kłodawie, powiat kolski. Lipiec 2008

Wrocław

Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej rozbudowy i przebudowy budynku klasztornego Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy ul. św. Marcina 12 we Wrocławiu. Wrzesień 2008

Kłodzko

Ekspertyza stanu technicznego gotyckiego kamiennego mostu św. Jana w Kłodzku, woj. dolnośląskie. Wrzesień 2008

Projekt budowlany renowacji mostu gotyckiego św. Jana w Kłodzku. Listopad 2008

Oława

Koncepcja funkcjonalno-użytkowa adaptacji dawnego kina „Odra” w Oławie na Centrum Współpracy Europejskiej. Październik 2008

Szklarska Poręba

Projekt budowlany remontu i przebudowy obiektu wypoczynkowego Politechniki Wrocławskiej przy ul. Muzealnej 5 w Szklarskiej Porębie, powiat jeleniogórski. Październik 2008

Tymowa

Projekt budowlany remontu konstrukcji kościoła pw. M.B. Bolesnej w Tymowej, powiat lubiński. Październik 2008

Milicz

Ekspertyza stanu technicznego ruin Zamku w Miliczu, woj. dolnośląskie. Październik 2008

Gubin

Ekspertyza techniczna ruin kościoła farnego w Gubinie, powiat krośnieński. Listopad 2008

Warta Bolesławiecka

Projekt zabezpieczeń konstrukcyjnych i odtworzenia dachu pałacu w Warcie Bolesławieckiej, powiat bolesławiecki. Grudzień 2008

Wągrowiec

Koncepcja Centrum Kongresowo-Kulturalnego w klasztorze w Wągrowcu, województwo wielkopolskie. Grudzień 2008

Zagórze Śląskie

Koncepcja Centrum Kulturalno-Turystycznego Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, powiat wałbrzyski. Luty 2009.

Projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego budynku bramnego Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, powiat wałbrzyski. Listopad 2009.

Duszniki-Zdrój

Projekt budowlano-konserwatorski remontu dachów budynków Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, powiat kłodzki. Marzec 2009.

Gniezno

Koncepcja rewitalizacji zamku w Ząbkowicach Śląskich. Marzec 2009.

Rogoźnica

Projekty budowlane remontów i rekonstrukcji obiektów Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy, powiat świdnicki. Kwiecień 2009.

Dobrzyca

Projekt budowlany budynku hotelowo-konferencyjnego na terenie zespołu pałacowego w Dobrzycy, powiat pleszewski. Wrzesień 2009.

Oława

Projekt budowlany przebudowy Ośrodka Kultury w Oławie. Grudzień 2009.

Wrocław

Studium przedprojektowe obiektów EnergiaPro przy ul. Trzebnickiej we Wrocławiu. Grudzień 2009.

Bukowiec

Projekt rewaloryzacji obiektów założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu, powiat jeleniogórski. Grudzień 2009.

Nowy Wiśnicz

Projekt budowlany branży konstrukcyjnej rekonstrukcji bryły dawnego kościoła karmelitów bosych w Nowym Wiśniczu, powiat bocheński. Grudzień 2009.

Sobótka-Górka

Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej remontu i przebudowy na kompleks hotelowo-konferencyjny Zamku i Oficyny w Sobótce-Górce, powiat wrocławski. Luty 2010.

Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej budynku basenowo-rekreacyjnego kompleksu hotelowo-konferencyjnego w Sobótce-Górce, powiat wrocławski. Luty 2010.

Pojekty budowlane branży konstrukcyjnej obiektów centrum hotelowego w Zamku w Sobótce-Górce, powiat wrocławski. Maj 2010.

Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej remontu i przebudowy na kompleks hotelowo-konferencyjny Zamku i Oficyny w Sobótce-Górce, powiat wrocławski. Październik 2010.

Rąbiń

Projekt budowlano-konserwatorski remontu konstrukcji kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Rąbiniu, powiat kościański. Maj 2010.

Kodeń

Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy obiektów Sanktuarium Maryjnego w Kodniu, powiat bialski. Luty 2010.

Koszuty

Projekt budowlano-konserwatorski remontu dachu Dworu w Koszutach, powiat średzki. Październik 2010.

Duszniki-Zdrój

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i adaptacji części budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, powiat kłodzki. Grudzień 2010.

Warta Bolesławiecka

Projekt budowlano-konserwatorski remontu i przebudowy pałacu w Warcie Bolesławieckiej, powiat bolesławiecki. Grudzień 2010.

Bukowiec

Projekty budowlane rewaloryzacji zabytkowych obiektów założenia parkowego w Bukowcu, powiat jeleniogórski. Grudzień 2010.

Kłodawa

Projekt budowlano-konserwatorski remontu i przebudowy obiektów dawnego założenia klasztornego w Kłodawie, powiat kolski. Luty 2011.

Owińska

Projekt budowlano-konserwatorski remontu kościoła pw. św. Mikołaja w Owińskach, powiat poznański. Kwiecień 2011.

Wleń

Projekt wykonawczy III etapu zabezpieczenia ruin Zamku we Wleniu, powiat lwówecki. Kwiecień 2011.

Bogatynia

Ekspertyzy techniczne dotyczące zabytkowych budynków przy ul. Nadbrzeżnej 12 i Listopadowej 7 w Bogatyni, powiat zgorzelecki. Sierpień 2011.

Sobótka-Górka

Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej budynku basenowo-rekreacyjnego kompleksu hotelowo-konferencyjnego w Sobótce-Górce, powiat wrocławski. Wrzesień 2011.

Krzeszów

Opinia techniczna dotycząca spękań sklepień Bazyliki w Krzeszowie, powiat kamiennogórski. Wrzesień 2011.

Głogów

Projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczenia reliktów sukiennic na Rynku Starego Miasta w Głogowie, w trakcie opracowania.

Witoszów Dolny

Projekt budowlano-konserwatorski remontu kościoła w Witoszowie Dolnym, powiat świdnicki. Listopad 2011.

Boguszów-Gorce

Projekt budowlany Centrum Kulturalno-Kongresowego w dawnej kopalni “Witold” w Boguszowie-Gorcach, powiat wałbrzyski. Grudzień 2011.

Bukowiec

Przebudowa i rozbudowa folwarku w Bukowcu z przeznaczeniem na integracyjne centrum edukacyjno-szkoleniowe. Grudzień 2011.

Oława

Projekt budowlany adaptacji dawnych pomieszczeń stajni koszarów wojskowych w Oławie przy ul. 3 Maja. Styczeń 2012.

Gniew

Projekt budowlany przebudowy na hotel zamku w Gniewie, powiat tczewski. Czerwiec 2012.

Chocz

Projekt budowlano-konserwatorski remontu kolegiaty w Choczu, powiat pleszewski. Lipiec 2012.

Projekt budowlano-konserwatorski remontu dawnego pałacu infułatów w Choczu, powiat pleszewski. Listopad 2012.

Głogów

Projekty budowlano-wykonawcze stabilizacji i przekrycia dawnych sukiennic na Rynku Starego Miasta w Głogowie. Październik 2012.

Zagórze Śląskie

Projekty budowlano-konserwatorskie remontu dawnej bastei wschodniej oraz wieży bramnej Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, powiat wałbrzyski. Grudzień 2012.

Kamieniec Ząbkowicki

Projekty budowlano-konserwatorskie remontu obiektów założenia pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim, powiat ząbkowicki. Grudzień 2012.

Otyń

Projekt budowlano-konserwatorski rekonstrukcji wieży kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu, powiat nowosolski. Luty 2013.

Bukowiec

Przebudowa i remont zabytkowego pałacu w Bukowcu na cele działalności kulturalnej. Sierpień 2013.

Projekt budowlano-konserwatorski remontu i przebudowy pałacu w Bukowcu, powiat jeleniogórski. Wrzesień 2013.

Kamieniec Ząbkowicki

Projekt budowlano-konserwatorski przebudowy dachu monumentalnego pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim, powiat ząbkowicki. Wrzesień 2013.

Chotków

Projekt budowlano-konserwatorski remontu zagrożonej konstrukcji XIV-wiecznego kościoła Narodzenia NMP w Chotkowie, powiat żagański. Wrzesień 2013.

Wambierzyce

Projekt budowlano-konserwatorski remontu elewacji bazyliki Nawiedzenia NMP w Wambierzycach, powiat kłodzki. Wrzesień 2013.

Wrocław

Ocena stanu technicznego konstrukcji kopuły północnej oraz projekt wzmocnienia kopuły w obiekcie Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu. Wrzesień 2013.

Rozbitek

Projekt budowlany przebudowy zabytkowego budynku stajni z wozownią i domem stangreta zespołu pałacowo-parkowego w Rozbitku, powiat międzychodzki. Październik 2013.

Krzyżowa

Pojekt budowlany i wykonawczy przebudowy zabytkowego budynku nr 7 kompleksu pałacowego w Krzyżowej, powiat świdnicki. Październik 2013.

Sufczyn

Projekt budowlany i wykonawczy branży konstrukcyjnej remontu i przebudowy na cele kulturalno-szkoleniowe zabytkowego dworu w Sufczynie, powiat otwocki. Październik 2013.

Oława

Projekt rewaloryzacji cmentarza żydowskiego przy ul. Cichej w Oławie. Grudzień 2013.

Kędzierzyn-Koźle

Ekspertyza stanu technicznego wraz z projektem zabezpieczeń miejsc grożących katastrofą budowlaną na zamku w Kędzierzynie-Koźlu. Styczeń 2014.

Rogoźnica

Projekt udostępnienia dla zwiedzających zrekonstruowanej wieży strażniczej na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Styczeń 2014.

Wrocław

Projekt remontu konstrukcji kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na wrocławskim Ołtaszynie. Styczeń 2014.

Ekspertyza konserwatorska budynków dawnego młyna oraz elewatora w Zespole Młyna Różanka we Wrocławiu przy ul. Młynarskiej 2-4. Maj 2014.

Chróstnik

Ogrodzenie murowane wraz z bramą wjazdową do zespołu folwarcznego w Chróstniku. 2014-2015.

Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z budynkami dawnego folwarku i części wjazdowej pałacu w Chróstniku. Marzec 2014.

Projekt budowlany przebudowy budynku nr 1, mieszkalno – gospodarczego, zespołu folwarcznego w Chróstniku. Lipiec 2014.

Projekt budowlany przebudowy budynku gospodarczego nr 4, zespołu folwarcznego w Chróstniku. Sierpień 2014.

Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego folwarku Chróstniku. 2014-2016.

Wleń

Projekt stabilizacji ruin Zamku we Wleniu (VI etap). Marzec 2014.

Legnica

Projekt zabezpieczenia i remontu konstrukcji Mauzoleum Piastów przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Legnicy. Maj 2014.

Żmigród

Projekt stabilizacji ściany szczytowej dawnej kaplicy Pałacu Hatzfeldów w Żmigrodzie. Czerwiec 2014.

Kamieniec Ząbkowicki

Projekt budowlano-konserwatorski odtworzenia i przebudowy oficyny północnej – dawnej wozowni zespołu pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim. Czerwiec 2014.

Pożarów

Projekt remontu i przebudowy dachu oraz remontu tarasu pałacu w Pożarowie. Wrzesień 2014.

Warta

Projekt remontu dachów klasztoru i kościoła OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP w Warcie. Październik 2014.

Mogila

Ekspertyza o stanie technicznym i przyczynach uszkodzeń oraz projekt budowlano – konserwatorski remontu konstrukcji kościoła pw. Św. Bartłomieja w Mogile. Październik 2014.

Stawiszyn

Ekspertyza techniczna kościoła poewangelickiego w Stawiszynie, wraz z typowaniem koniecznych do wykonania prac zabezpieczających i remontowych wieży i dachu kościoła. Listopad 2014.

Mniszków

Projekt budowlano-konserwatorski remontu konstrukcji dachu i wymiany pokrycia dachowego zabytkowego dworu w Mniszkowie. Listopad 2014.

Chróstnik

Projekt budowlany przebudowy budynku gospodarczego nr 5, zespołu folwarcznego w Chróstniku. Luty 2015.

Projekt budowlany przebudowy budynku gospodarczego nr 3, gospodarczego, zespołu folwarcznego w Chróstniku. Luty 2015.

Koncepcja Eko-folwarku i szklarni na terenie dawnego folwarku w Chróstniku. Luty 2015.

Koncepcja architektoniczno-funkcjonalna oraz projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu tzw. Eko-folwarku w Chróstniku. Kwiecień 2015.

Projekt budowlany przebudowy budynku gospodarczego nr 2, zespołu folwarcznego w Chróstniku. Wrzesień 2015.

Koncepcja zagospodarowania dziedzińca frontowego pałacu w Chróstniku. Październik 2015.

Wsól

kspertyza techniczna posadowienia zabytkowej siedziby Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Marzec 2015.

Rogoźnica

Projekt remontu historycznych obiektów poobozowych na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Marzec 2015.

Kożuchów

Ekspertyza stanu technicznego kościoła pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie. Maj 2015.

Jasień

Projekt remontu konstrukcji wieży kościoła pw. MB Różańcowej w Jasieniu. Czerwiec 2015.

Kamieniec Ząbkowicki

Projekt budowlano-konserwatorski rewitalizacji zespołu budynków dawnego Domu Rządcy i Rotundy przy ul. Zamkowej w Kamieńcu Ząbkowickim. Czerwiec 2015.

Ścinawka Górna

Projekt ratowniczych prac konstrukcyjnych budynku dworu wraz z kaplicą w zespole dworskim Sarny w miejscowości Ścinawka Górna. Lipiec 2015.

Projekt docelowego remontu budynków spichlerza wraz z kaplicą w zespole dworskim Sarny w miejscowości Ścinawka Górna. Wrzesień 2015.

Projekt koncepcyjny całości zespołu dworskiego Sarny w Ścinawce Górnej. Wrzesień 2015.

Borów Polski

Orzeczenie techniczne dotyczące kościoła pw. Św. Klemensa w Borowie Polskim. Sierpień 2015.

Koźla

Orzeczenie techniczne dotyczące kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Koźli. Sierpień 2015.

Jelenia Góra – Sobieszów

Projekt budowlano-konserwatorski ratowniczych prac konstrukcyjnych wraz z programem prac konserwatorskich korony murów palladium Zamku Chojnik położonego w Jeleniej Górze – Sobieszów. Wrzesień 2015.

Czerniec

Projekt budowlano-konserwatorski remontu zabytkowej dzwonnicy w Czerńcu. Listopad 2015.

Oława

Opinia techniczno-konserwatorska dotycząca zabytkowej zabudowy oraz zieleni przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 i powiatowej nr 1570D w m. Oława. Listopad 2015.

Karłowice

Projekt przebudowy Zamku w Karłowicach w branży konstrukcyjnej. Listopad 2015.

Wrocław

Ekspertyza stanu technicznego podziemi dostępnych z piwnic budynku Rynek27/28 we Wrocławiu. Luty 2016.

Projekt remontu i przebudowy kamienicy Rynek 27/28 we Wrocławiu w branży konstrukcyjnej. Marzec 2016.

Projekt budowlano-konserwatorski zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów piwnic budynku siedziby WUOZ we Wrocławiu. Kwiecień 2016.

Projekt budowlano-konserwatorski remontu empory Auli Leopoldina w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu. Czerwiec 2016.

Kamieniec Ząbkowicki

Projekt budowlano-konserwatorski rekonstrukcji elementów krenelażu baszty nr2 pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Marzec 2016.

Projekt budowlano-konserwatorski odtworzenia konstrukcji sklepień reprezentacyjnej Sali Jadalnej (bez wystroju) pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Sierpień 2016.

Projekt budowlano-konserwatorski odtworzenia konstrukcji sklepień kaplicy (bez wystroju) pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Sierpień 2016.

Kożuchów

Projekt budowlano-konserwatorski remontu i wzmocnienia konstrukcji wschodniej części kościoła pw. MB Gromnicznej w Kożuchowie. Marzec 2016.

Warta

Projekt budowlany remontu konstrukcji więźby dachowej oraz wymiany pokrycia dachowego klasztoru oo. Bernardynów w Warcie. Lipiec 2016.

Legnickie Pole

Projekt budowlano-konserwatorski ratowniczego remontu konstrukcji i konserwacji sklepień w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi w Legnickim Polu. Sierpień 2016.

Chróstnik

Koncepcja parkingu wraz ze skrzyżowaniem wjazdowym na teren folwarku i pałacu w Chróstniku. Wrzesień 2016.

Karpacz

Opinia techniczna budynków przy ul. Konstytucji 3 Maja 77 oraz 77a w Karpaczu. Wrzesień 2016.

Brzeźnica

Projekt budowlano-konserwatorski remontu konstrukcji dachów i sklepień kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy. Wrzesień 2016.

Jasień

Projekt budowlano-konserwatorski remontu murów w strefie przyziemia kościoła pw. MB Różańcowej w Jasieniu. Luty 2016.

Łambinowice

Program funkcjonalno – użytkowy zabezpieczenia, remontu i konserwacji części Stalagu 318/VII F dawnego obozu jenieckiego w Łambinowicach. Październik 2016.

Ekspertyza budowlano-konserwatorska dotycząca remontu i konserwacji części Stalagu 318/VII F Lamsdorf dawnego obozu jenieckiego w Łambinowicach. Listopad 2016.

Duszniki-Zdrój

Projekt budowlano-konserwatorski mostku wejściowego oraz łącznika do budynku głównego Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Październik 2016.

Ścinawka Górna

Projekt remontu, przebudowy i adaptacji na obiekt hotelowy budynku dawnej rządcówki w zespole dworskim Sarny w miejscowości Ścinawka Górna. Styczeń 2017.

Projekt zamienny remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego (dawniej bramnego) w zespole dworskim Sarny w miejscowości Ścinawka Górna. Marzec 2017.

Piotrkowice

rojekt budowlano-konserwatorski ratowniczego remontu zabytkowego mauzoleum Danckelmanów na terenie założenia pałacowo-parkowego w Piotrkowicach. Luty 2017.

Byczyna

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna. Marzec 2017.

Chróstnik

Projekt budowlany przebudowy budynku gospodarczego nr 3, zespołu folwarcznego w Chróstniku. Marzec 2017.