Kolejne prace Biura Projektów i Ekspertyz w Pałacu Marianny Orańskiej

22 marca 2019

Kolejna rekonstrukcja sklepień w Pałac Marianny Orańskiej naszego projektu. Tym razem niezwykle skomplikowane sklepienia tzw. palmowe dawnej kaplicy pałacowej. Niestety, jeszcze bez efektownych żeber i zdobień, liczymy, że wkrótce się to zmieni. Żadnych fotografii sprzed II wojny dotychczas nie odnaleziono. “Wg relacji z budowy pałacu F. Martius’a we wnętrzu kaplicy wykonano – boazerie, ołtarz, ambonę, drzwi, ławki itp. w drewnie dębowym, z bogatą snycerką. (…) Zdecydowano się na zastosowanie złotej mozaiki, pokryto ściany złoconym obiciem, a dla stłumienia całości pokryto je szablonem z brązu. Sklepienie pomalowano farbą w kolorze ultramaryna z naniesionymi złotymi gwiazdami, wsporniki w kolorze jasnego kamienia z delikatnymi czerwonymi i złotymi ornamentami” (zaczerpnięto z kwerendy G. Grajewskiego).