O nas

Biuro projektów i ekspertyz budowlanych, działające w większej strukturze firmy CCI rozpoczęło działalność w 1996 roku. Założone przez prof. dr hab. inż. Jerzego Jasieńko. W ramach działalności biura oferujemy usługi projektowe związane z konserwacją, przebudową i modernizacją obiektów zabytkowych oraz zabezpieczaniem przeciwwilgociowym obiektów historycznych. Oferujemy przeprowadzenie pełnego procesu projektowego obejmującego ekspertyzy, inwentaryzacje, projekty konserwatorskie modernizacji, remontów i adaptacji związane z koniecznością napraw i wzmocnień wszelkich konstrukcji historycznych, projekty architektoniczne, budowlane, kosztorysy, specyfikacje techniczne oraz pełnienie nadzorów autorskich. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na kompleksową obsługę projektową zamierzeń budowlanych o wysokim stopniu trudności. Prowadziliśmy prace związane z nietypowymi remontami oraz adaptacjami cennych i znanych obiektów, jak np.: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, kompleks Podzamcza Książ k. Wałbrzycha, Zespół Zamkowy w Kliczkowie k. Bolesławca, Zespół Pałacowy w Wojanowie, Kopuła Pompeo Ferrariego w Owińskach, wielu zabytkowych kościołów drewnianych, ceglanych i kamiennych, etc. Posiadamy również doświadczenie w zakresie opracowania technologii oraz procedur zabezpieczeń przeciwwilgociowych budowli. Na szeroką skalę w rehabilitacji zabytków, zwłaszcza konstrukcji drewnianych, wykorzystujemy nowoczesne technologie i połączenia na bazie połączeń klejowych, połączenia inżynierskie nowej generacji, taśmy i siatki z włókien węglowych. Nasi pracownicy posiadają specjalistyczne uprawnienia budowlane i konserwatorskie, m.in.: rzeczoznawcy budowlanego, rzeczoznawcy Ministra Kultury w zakresie rewaloryzacji struktur obiektów zabytkowych, rzeczoznawcy Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Pracami biura projektów kieruje obecnie Wiceprezes Zarządu Adam Marek.

 

Prof. dr hab. inż. JERZY JASIEŃKO

 • Założyciel Spółki i wieloletni Prezes
 • Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Organizacji i Rozwoju
 • Członek Rady Naukowej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr

 

Praca

 • Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej – wykładowca Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydz. Architektury – spec.: Ochrona Zabytków: asystent – 1978, adiunkt – 1985, dr hab.- 2002, prof.- 2009,
 • Kierownik Zakładu Materiałów Budowlanych, Konstrukcji Drewnianych i Zabytkowych

 

Udział w Stowarzyszeniach, Komitetach i Radach Naukowych (zagranicznych i krajowych):

 • Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (2002-2011),
 • Członek PKN ICOMOS (International Council on Monuments and Sites),
 • Członek, przedstawiciel Polski, z głosem stanowiącym ISCARSAH-ICOMOS (International Scientific Committee for Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage – International Council on Monuments and Sites),
 • Członek IABSE,
 • Członek Rady ds. Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Przewodniczący Głównej Komisji Konserwatorskiej RP,
 • Członek Sekcji Konstrukcji Drewnianych Polskiej Akademii Nauk (1999-2007),
 • Członek Rady Naukowej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie,
 • Przewodniczący Rady Programowej pisma “Wiadomości Konserwatorskie”,
 • Członek Rady Programowej pisma “Ochrona Zabytków” (2004-2007),
 • Przewodniczący Rady ds. ds. Ochrony Zabytków przy Dolnośląskim Konserwatorze Zabytków,
 • Ekspert Fundacji Romualdo Del Bianco ds. konserwacji i wzmacniania konstrukcji historycznych (Florencja),