• Polski
  • English

CORIAN® należy do najwyższej klasy materiałów okładzinowych. Składa się w 80% z naturalnych minerałów (trojwodzianu glinu) i w 20% z żywicy akrylowej (znanej jako polimetyl, metakrylan lub PMMA). CORIAN® daje nieograniczone możliwości projektowania wnętrz. Jest to możliwe dzięki specyficznym właściwościom i nowoczesnej technologii obróbki tego materiału. CORIAN® jest nieporowaty, obojętny chemicznie i nietoksyczny. Nie ulega przebarwieniom, nie gromadzi ładunków elektrostatycznych, rozprasza promień lasera i jest nienasiąkliwy.Powierzchnie wykonane z materiału CORIAN® są higieniczne. Ze względu na nieporowatość materiału bakterie i pleśń nie mogą dostać się do miejsc połączeń ani pod powierzchnię, co zapobiega ich rozprzestrzenianiu się .

Nowoczesna technologia obróbki CORIAN® stwarza możliwość dowolnego kształtowania oraz łączenia kolorów z pełnej palety barw. Technika klejenia materiału CORIAN® pozwala na łączenie poszczególnych elementów bez widocznych spoin oraz dokonywanie napraw uszkodzeń mechanicznych, nie zmieniając walorów eksploatacyjnych, estetycznych i wytrzymałości wyrobu.

CORIAN® jest łatwy w utrzymaniu higieny przy pomocy powszechnie stosowanych w obiektach służby zdrowia środków dezynfekcji, co jest szczególnie ważne przy znacznym obciążeniu eksploatacyjnym. Liczne badania przeprowadzone przez koncern Du Pont® wykazały, że nawet po wieloletnim użytkowaniu CORIAN® zachowuje wszystkie swoje pierwotne parametry.

CORIAN® posiada niezbędne certyfikaty do zastosowania go w Obiektach Służby Zdrowia, w tym certyfikat GREEN GUARD Indoor Quality® potwierdzający emitowanie przez nie jedynie niewielkich ilość lotych związków organicznych oraz certyfikat stwierdzający, że nie zawiera on metali ciężkich, spełniając w ten sposób normy zawarte w Dyrektywie UE 2002/95 EC, dotyczącej substancji niebezpiecznych (Restriction od Hazardous Substances-RoHS).

CORIAN ® IDEALNY  DO ZASTOSOWANIA W MEDYCYNIE!