• Polski
 • English

Prof. dr hab. inż. JERZY JASIEŃKO

Politechnika Wrocławska
Instytut Budownictwa (Gmach C-7)
Plac Grunwaldzki 11, Wrocław

tel.: 00 48 71 320 23 65, 00 48 71 346 78 29
fax: 00 48 71 346 78 31

e-mail:
jerzy.jasienko@pwr.wroc.pl
jerzy.jasienko@cci.com.pl

 

Studia i stopnie naukowe:

Wydział Budownictwa Lądowego, Politechnika Wrocławska: Spec.: Konstrukcje Budowlane

 • mgr inż. - 1977,
 • dr - 1985,
 • dr hab. - 2002,
 • prof. PWr - 2006,
 • prof. - 2009.

Praca:

 • Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej - wykładowca Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydz. Architektury - spec.: Ochrona Zabytków: asystent - 1978, adiunkt - 1985, dr hab.- 2002, prof.- 2009,
 • Dyrektor Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej,
 • Kierownik Zakładu Materiałów Budowlanych, Konstrukcji Drewnianych i Zabytkowych,
 • Członek Rady Naukowej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego,
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

 

Członkostwo w Komitetach Naukowych Konferencji Ogólnopolskich:

 • REMO - "Problemy Remontowe w Budownictwie Ogólnym i Obiektach Zabytkowych",
 • REW - INŻ.,
 • Drewno i Materiały Drewnopochodne w Konstrukcjach Budowlanych,
 • EGIR.

 

Członkostwo w Komitetach i Radach Naukowych (zagranicznych i krajowych):

 • Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (2002-2011),
 • Członek PKN ICOMOS,
 • Członek, przedstawiciel Polski, z głosem stanowiącym ISCARSAH-ICOMOS (International Scientific Committee for Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage - International Council on Monuments and Sites),
 • Członek Scientific International Wood Committee,
 • Członek IABSE,
 • Członek Rady ds. Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Przewodniczący Głównej Komisji Konserwatorskiej RP,
 • Członek Sekcji Konstrukcji Drewnianych Polskiej Akademii Nauk (1999-2007),
 • Członek Rady Naukowej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie,
 • Przewodniczący Rady Programowej pisma "Wiadomości Konserwatorskie",
 • Członek Rady Programowej pisma "Ochrona Zabytków" (2004-2007),
 • Przewodniczący Rady ds. ds. Ochrony Zabytków przy Dolnośląskim Konserwatorze Zabytków,
 • Ekspert Fundacji Romualdo Del Bianco ds. konserwacji i wzmacniania konstrukcji historycznych (Florencja),
 • Członek Komitetu Sterującego i Naukowego Światowej Konferencji Naukowej "DOMES in the World" (Florencja 2011),
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji SAHC2012, Hala Stulecia, Wrocław, Polska 2012.

 

Badania naukowe

Nt.: konserwacji i wzmacniania konstrukcji drewnianych i murowanych (ceglanych i kamiennych) przy użyciu połączeń klejowych oraz wkładek i prętów stalowych, prętów GR, taśm, mat i siatek węglowych CFRP, SRG, żywic syntetycznych; rozkładów odkształceń i naprężeń w konstrukcjach zespolonych; diagnostyki stanu technicznego konstrukcji zabytkowych; programy konserwatorskie i projekty w obszarze zabytków budownictwa murowanego i drewnianego; modelowanie analityczne i numeryczne pracy statycznej konstrukcji zabytkowych; konstrukcji z drewna klejonego warstwowo (Glulam timber); materiałów historycznych-ceramicznych i kamiennych, zapraw wapiennych.

 

Dydaktyka
Wykłady i ćwiczenia, dyplomy: Budownictwo Ogólne, Konstrukcje Drewniane, Naprawa, konserwacja i wzmacnianie obiektów zabytkowych, Konstrukcje z drewna klejonego warstwowo, na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

 

Ważniejsze publikacje, prace projektowe i ekspertyzy
Prace projektowe: ponad 200 projektów budowlanych, wykonawczych i konserwatorskich oraz ekspertyz technicznych obiektów budownictwa, w tym zabytkowych (m.in.: Łańcut-Maneż, Karwan - Zamek Malbork, Pałac w Radomierzycach, Drewniany Zespół Rezydencjalny w Julinie, Kościoły o konstrukcji drewnianej, Wyspa Piaskowa w Kłodzku, obiekty hotelowe - Podzamcze Książ, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach - dawny młyn wodny, Pałac w Kliczkowie, Katedra Św. Jakuba w Olsztynie, Zespół Klasztorny w Henrykowie, Zespół Klasztorny w Stoczku, Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, Kościół Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, Katedra we Wrocławiu, Kościół Św. Doroty we Wrocławiu, Galeria EL w Elblągu, Pałac w Wojanowie, Pałac w Stradomii Wierzchniej, Zamek we Wleniu, Świątynia Repit w Athribis, Pałac Hatzfeldów w Żmigrodzie, Zamek w Ząbkowicach Śląskich, Zamek Grodno, Aula Leopoldina – Wrocław, Dworzec Główny we Wrocławiu etc.),

Udział w ponad 50-ciu projektach - konsultant, weryfikator (m.in. Pałac pod Baranami, Pałac w Rogalinie, Ratusz we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Ossolineum, Kościół Św. Doroty we Wrocławiu, Klasztor w Lubiążu etc.),

Ponad 100 prac naukowych i naukowo-technicznych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych, głównie nt.: naprawy, konserwacji i wzmacniania elementów konstrukcyjnych budowli zabytkowych, wykorzystania połączeń mechanicznych i klejowych w rehabilitacji konstrukcji drewnianych, ceglanych i kamiennych, osuszania i izolacji budowli zabytkowych, konstrukcji z drewna klejonego warstwowo.

 

Wybrane publikacje:

 1. Jasieńko J., Nowak T., Bednarz Ł. (2014) The baroque structural ceiling over the Leopoldinum Auditorium in Wrocław University - tests, conservation and a strengthening concept. International Journal of Architectural Heritage 8(2): 269-289.
 2. Nowak T., Brol J., Jasieńko J. (2013) Estimation of the strength parameters of wood in building structures - preliminary studies. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology (in print).
 3. Nowak T., Jasieńko J., Czepiżak D. (2013) Experimental tests and numerical analysis of historic bent timber elements reinforced with CFRP strips. Construction and Building Materials 40: 197-206.
 4. Jasieńko J., Nowak T., Hamrol K. (2013) Selected methods of diagnosis of historical timber structures - principles and possibilities of assessment. Advanced Materials Research 778: 225-232.
 5. Nowak T., Raszczuk K., Jasieńko J. (2013) Analiza wad projektowych i wykonawczych konstrukcji hali sportowej z drewna klejonego warstwowo. Przegląd Budowlany 10: 23-27. Nowak T., Raszczuk K., Jasieńko J. (2013) Analiza wad projektowych i wykonawczych konstrukcji hali sportowej z drewna klejonego warstwowo. W: Awarie budowlane 2013. Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje 21-24 maja, pp. 203-210.
 6. Jasieńko J., Bednarz Ł., Rutkowski M., Nowak T. (2012) Static analysis, strengthening and monitoring of historic St. Ann’s church in Ząbkowice Śląskie (Poland). In: Jasieńko J., editor. Proceedings of the International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC 2012, Wroclaw, Poland, 15-17 October 2012: 1852-1863.
 7. Jasieńko J., Moczko M., Moczko A., Wala D., Dżugaj R. (2012) Centennial Hall in Wrocław (Poland) - unique, hundred years old concrete structure of Max Berg. In: Jasieńko J., editor. Proceedings of the International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC 2012, Wroclaw, Poland, 15-17 October 2012, pp. 1171-1179.
 8. Jasieńko J., Nowak T., Ostrycharczyk A. (2011) Hybrid domes made of glulam and steel - a study of the structure. Wiadomości Konserwatorskie 30, Journal of Heritage Conservation: 81-93.
 9. Jasieńko J., Nowak T., Ostrycharczyk A. (2011) Hybrid domes made of glulam and steel - a study of the structure. Proceedings of the Domes in the world: cultural identity and symbolism : geometric and formal genesis : construction, identification, conservation : congress proceedings, Florence, March 19-23, 2012, CD-ROM.
 10. Jasieńko J., Raszczuk K. (2011) Strengthening of the rotating dome in latitudinal direction. Wiadomości Konserwatorskie 30, Journal of Heritage Conservation: 142-153.
 11. Jasieńko J., Raszczuk K. (2011) Numerical analysis of tensioned, masonry ring of the rotating dome. Proceedings of the Domes in the world: cultural identity and symbolism : geometric and formal genesis : construction, identification, conservation : congress proceedings, Florence, March 19-23, 2012, CD-ROM.
 12. Jasieńko J., Moczko M., Moczko A., Wala D. (2011) Concrete of the Centennial Hall (UNESCO list). Wrocław, Poland. Wiadomości Konserwatorskie 30, Journal of Heritage Conservation: 168-176.
 13. Jasieńko J., Moczko M., Moczko A., Wala D. (2011), Concrete of the Centennial Hall (UNESCO list). Proceedings of the Domes in the world: cultural identity and symbolism : geometric and formal genesis : construction, identification, conservation : congress proceedings, Florence, March 19-23, 2012, CD-ROM.
 14. Jasieńko J., Mierzejewska O., Hamrol K., Misztal W. (2011) Fixing the wall crests in historic building structures to be exhibited as permanent ruin. Wiadomości Konserwatorskie 30, Journal of Heritage Conservation: 117-132.
 15. Bednarz Ł., Górski A., Jasieńko J., Rusiński E. (2011) Simulations and analyses of arched brick structures. Automation in Construction 20(7): 741-754.
 16. Jasieńko J., Engel L.J., Nowak T., Ostrycharczyk A. (2011) Wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachowej budynku szkoły. W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych. Praca zbiorowa pod red. Z. Mielczarka , PPH ZAPOL, Szczecin, pp. 89-99.
 17. Jasieńko J., Engel L.J., Nowak T., Ostrycharczyk A. (2011) Wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachowej budynku szkoły. W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych. Praca zbiorowa pod red. Z. Mielczarka , PPH ZAPOL, Szczecin, pp. 89-99.
 18. Jasieńko J., Ostrycharczyk A., Nowak T. (2011) Hybrydowe belki zginane z drewna klejonego z cięgnami stalowymi - analiza pracy konstrukcji. W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych. Praca zbiorowa pod red. Z. Mielczarka , PPH ZAPOL, Szczecin, pp. 101-114.
 19. Nowak T., Jankowski L. J., Jasieńko J. (2010) Application of photoelastic coating technique in tests of solid wooden beams reinforced with CFRP strips. Archives of Civil and Mechanical Engineering 10(2): 53-66.
 20. Jankowski L.J., Jasieńko J., Nowak T. (2010) Experimental assessment of CFRP reinforced wooden beams by 4-point bending tests and photoelastic coating technique. Materials and Structures 43(1-2): 141-150.
 21. Jasieńko J., Nowak T., Czepiżak D. (2010) Numerical analysis of CFRP-reinforced wooden beams under bending. In: Proceedings of the 11th World Conference on Timber Engineering, WCTE 2010, Riva del Garda, Trentino, Italy, June 20-24, 2010, pp. 611-618.
 22. Jasieńko J., Nowak T., Mroczek P., Bednarz Ł. (2010) Construction conservation using new technologies on the example of St. Anna's Church in Ząbkowice Śląskie. Wiadomości Konserwatorskie 28, Journal of Heritage Conservation: 18-30.
 23. Jasieńko J., Nowak T., Bednarz Ł. (2010) O współczesnych metodach wzmacniania wybranych konstrukcji historycznych. W: Międzynarodowa konferencja: Florencja i Kraków miasta partnerskie w Europie - wspólne dziedzictwo kultury, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków, pp. 349-398.
 24. Jasieńko J., Nowak T., Bednarz Ł. (2010) Badania stropu Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. W: Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną. Praca zbiorowa pod red. J. Karysia, Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, Wrocław, pp. 219-228.
 25. Jasieńko J., Nowak T., Bednarz Ł. (2010) Wrocław University's Leopoldinum Auditorium - Tests of Its Ceiling and a Conservation and Strengthening Concept. Advanced Materials Research 133-134: 265-270.
 26. Jasieńko J., Majchrzak W., Rapp P., Słowek G. (2010) Wzmocnienie sklepienia krzyżowo-żebrowego za pomocą powłoki żelbetowej wykonanej metodą suchą betonu natryskowego. W: Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych. Praca zbiorowa pod red. M. Kamińskiego i in. : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, pp. 103-127.
 27. Jasieńko J., Bednarz Ł., Misztal W., Raszczuk K. (2010) Konserwacja konstrukcyjna i wzmacnianie murów historycznych. W: Trwała ruina II: problemy utrzymania i adaptacji: ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów. Praca zbiorowa pod red. B. Szmygina. Politechnika Lubelska, Lublin ; Warszawa, pp. 57-68.
 28. Jasieńko J., Bednarz Ł. (2010) Strengthening of historic masonry vaults. In: Jäger W., Haseltine B., Fried A., editors. Proceedings of the Eighth International Masonry Conference, Dresden, 4th to 7th of July 2010, pp. 2131-2140.
 29. Jasieńko J., Moczko M., Moczko A., Dżugaj R. (2010) Testing the mechanical and physical properties of concrete in the bottom perimeter ring of the dome of the Centennial Hall in Wrocław. Wiadomości Konserwatorskie 27, Journal of Heritage Conservation: 21-34.
 30. Jasieńko J., Bednarz Ł., Misztal W., Raszczuk K. (2010) Nowoczesne metody wzmacniania i napraw historycznych konstrukcji murowych, akceptowalne z punktu widzenia konserwatorskiego W: Międzynarodowa konferencja naukowa: Obwarowania miast - problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji. Kożuchów, 28-30 kwietnia 2010. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, Kożuchów, pp. 151-164.
 31. Jasieńko J., Nowak T., Bednarz Ł. (2009) Reinforcement of bent timber beams in historic buildings. In: Mazzolani F.M., editor. Proceedings of the International Conference on Protection of Historical Buildings, Prohitech 09, Rome, Italy, 21-24 June 2009, pp. 325-330.
 32. Jasieńko J., Bednarz Ł., Nowak T. (2009) The effectiveness of strengthening historic brick vaults by contemporary methods. In: Mazzolani F.M., editor. Proceedings of the International Conference on Protection of Historical Buildings, Prohitech 09, Rome, Italy, 21-24 June 2009, pp. 1299-1304.
 33. Jasieńko J., Nowak T., Bednarz Ł. (2009) Wzmacnianie zginanych litych belek drewnianych prętami i blachami stalowymi oraz materiałami CFRP. W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych. Praca zbiorowa pod red. Z. Mielczarka , PPH ZAPOL, Szczecin, pp. 73-85.
 34. Jasieńko J., Engel L., Kondolewicz A. (2009) Structure and reconstruction problems during stabilization and presentation of ruins of stone structures with an example of "Lenno" castle in Wleń. Wiadomości Konserwatorskie 26, Journal of Heritage Conservation: 166-176.
 35. Jasieńko J., Bednarz Ł., Nowak T. (2009) Analysis of the condition of preservation of wooden ceilings in the Leopoldina Assembly Hall at Wroclaw University and in the building of the main railway station in Wroclaw. Wiadomości Konserwatorskie 26, Journal of Heritage Conservation: 300-313.
 36. Jasieńko J., Nowak T., Rapp P. (2009) Analysis of static work of wooden beams strengthened with CFRP strips. Wiadomości Konserwatorskie 26, Journal of Heritage Conservation: 314-324.
 37. Jasieńko J., Kadłuczka A., Sroczyńska J. Kadłuczka K., Nowak T. (2009) The Holy Trinity Collegiate Church io Ołyka in Volhynia (Ukraine) - records of preserved condition and maintenance problems. Wiadomości Konserwatorskie 26, Journal of Heritage Conservation: 427-436.
 38. Jasieńko J., Di Tommaso A., Bednarz Ł. (2009) Experimental investigations into collapse of masonry arches reinforced using different compatible Technologies. In: Meccanica delle strutture in muratura rinforzate con compositi : modellazione, sperimentazione, progetto, controllo. Atti del 3 Convegno Nazionale, Venezia, 22-24 Aprile 2009. Pitagora, Bologna, pp. 316-324.
 39. Jasieńko J., Bednarz Ł. (2009) Innowacyjne technologie wzmacniania historycznych łuków i sklepień ceglanych. Materiały Budowlane 2: 23-26.
 40. Jasieńko J., Kardysz M.; „Deformation and strength criteria in assesing mechanical behaviour of joints in historic timber structures. In.: Proceedings of the 16th International Conference: “From Material to Structure  - Mechanical Behaviour and Failures of the Timber Structures”. ICOMOS International Wood Committee, Florence – Venice – Vicenza, 2007.
 41. Jasieńko J., Engel L., Rapp P.: “Study of stresses in historical carpentry joints by photoelasticity modeling “. In.: “Proceedings of the International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC 2006, Ed.: Lourenҫo P.B.,  New Dehli, 2006.

Books:

 1. Jasieńko J.; „Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych”. („The glue and mechanical  joints in repair, conservation and strengthening  of timber historical structures”). DWE, 2003 (in polish).
 2. Jasieńko J., Łodygowski T., Rapp P.; „ Naprawa, konserwacja i wzmacnianie wybranych zabytkowych konstrukcji ceglanych”. („Repair, conservation and strengthening  of selected historical  brick structures”) . DWE, 2006, (in polish).
 3. Jasieńko J., Kadłuczka A., Mandelli E. (Eds.); „Florence and Cracow – twin cities in Europe – common cultural heritage”. Universitas, Kraków 2010, (in english, Italian, polish).
 4. Jasieńko J., (Ed): “Structural Analysis of Historic Constructions”. Proceedings of SAHC 2012. DWE, Wrocław 2012.
 5. Jasieńko J., Moczko M., Moczko A., Dżugaj R.: „Testing the mechanical and physical properties of concrete in the bottom perimeter ring of the dome of the Centennial Hall in Wroclaw”. “Centennial Hall 1913-2013” (book, Ed.: L. Budych), ISBN: 978-83-931855-1-1, Print Sp. J., Poland 2013, pp.: 81-94 (paper printed in SAHC2012, Proceedings, 2012).
 6. Jasieńko J., Moczko M., Moczko A., Wala D.; „Concrete of the Centennial Hall (UNESCO List), Wrocław, Poland”. “Centennial Hall 1913 – 2013” (book, Ed.: L. Budych), ISBN: 978-83-931855-1-1, Print Sp. J., Poland 2013, p.p.: 95 – 104 (paper printed in Journal of Heritage Conservation nr 30, 2011.

 

Inne aktywności:

 • Koordynator (projektant konstrukcji modeli) zespołu przygotowującego modele obrazujące wyniki prac badawczych Prof. Wolframa Höepfnera - FU Berlin
 • Ołtarz Pergamoński - ekspozycja w Muzeum Pergamonu w Berlinie,
 • Mauzoleum w Halikarnossos - ekspozycja w M. Gropius Bau, Berlin,
 • Domy w Priene - ekspozycja w M. Gropius Bau, Berlin.

 

Staże naukowe:

 • TH Lipsk - 1986,
 • TU Pécs (Węgry) - 1987,
 • TU Eindhoven (Holandia) - 1989, 1990.

 

Uprawnienia:

 • uprawnienia budowlane do projektowania, prowadzenia i nadzorowania prac,
 • uprawnienia do wykonywania ekspertyz mykologicznych,
 • poświadczenie prawa projektowania i nadzorowania prac w obiektach zabytkowych,
 • rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,
 • rzeczoznawca budowlany z listy krajowej.