• Polski
  • English

Pracownia

Biuro projektów i ekspertyz budowlanych, działające w większej strukturze firmy CCI rozpoczęło działalność w 1996 roku. Podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu prof. dr hab. inż. Jerzemu Jasieńko. W ramach działalności biura oferujemy usługi projektowe związane z konserwacją, przebudową i modernizacją obiektów zabytkowych oraz zabezpieczaniem przeciwwilgociowym obiektów historycznych.

Oferujemy przeprowadzenie pełnego procesu projektowego obejmującego:

  • ekspertyzy,
  • inwentaryzacje,
  • projekty konserwatorskie modernizacji, remontów i adaptacji związane z koniecznością napraw i wzmocnień wszelkich konstrukcji historycznych,
  • projekty architektoniczne, budowlane,
  • kosztorysy,
  • specyfikacje techniczne oraz pełnienie nadzorów autorskich.

Zdobyte przez nas doświadczenie pozwala nam na kompleksową obsługę projektową zamierzeń budowlanych o wysokim stopniu trudności. Prowadziliśmy prace związane z nietypowymi remontami oraz adaptacjami cennych i znanych obiektów, jak np.: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, kompleks Podzamcza Książ k. Wałbrzycha, Zespół Zamkowy w Kliczkowie k. Bolesławca, Zespół Pałacowy w Wojanowie, Kopuła Pompeo Ferrariego w Owińskach, wielu zabytkowych kościołów drewnianych, ceglanych i kamiennych, etc.

Posiadamy również doświadczenie w zakresie opracowania technologii oraz procedur zabezpieczeń przeciwwilgociowych budowli, zdobyte na wielu obiektach przy likwidacji skutków wielkiej powodzi z 1997 roku. Na szeroką skalę w rehabilitacji zabytków, zwłaszcza konstrukcji drewnianych, wykorzystujemy nowoczesne technologie i połączenia na bazie połączeń klejowych, połączenia inżynierskie nowej generacji, taśmy i siatki z włókien węglowych.

Nasi pracownicy posiadają specjalistyczne uprawnienia budowlane i konserwatorskie, m.in.: rzeczoznawcy budowlanego, rzeczoznawcy Ministra Kultury w zakresie rewaloryzacji struktur obiektów zabytkowych, rzeczoznawcy Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Biuro jest ubezpieczone w ramach odpowiedzialności cywilnej zawodowej do sumy 1 000 000 zł.